icon Nieuws

Antea Group heeft een eigen bos

Sinds 2021 zijn wij eigenaar van het prachtige bos- en natuurgebied Landgoed Alvershool. Het bos is 9 hectare groot en is ontstaan in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Waar het perceel vroeger vrijwel geheel uit heide bestond, biedt het landgoed met een heideveld, een ven en gedeeltelijk aangeplant bos inmiddels volop groene diversiteit.

Samen maken we de wereld elke dag een stukje mooier

Antea Group ontwikkelt duurzame oplossingen voor onze leefomgeving. Hierbij zetten we ons in voor het creëren van een positieve impact. In onze dichtbevolkte samenleving is natuurbescherming belangrijk. Hierin nemen we graag zelf het voortouw en voegen wij met dit bos daad bij woord. Als bosbezitters geven wij invulling aan één van de wereldwijde duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals) die wij hebben geadopteerd: ‘Leven op het land’. Daarbij gaat het om het beschermen, herstellen en duurzaam beheren van ecosystemen, in het bijzonder van bossen. Met onze ecologen en andere experts willen we dit bos en je ervaring in dit natuurgebied verrijken.

Onderzoek

De grote variatie aan biotopen en vegetatie biedt interessante aanknopingspunten voor onderzoek, educatie en demonstratie rondom biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzaam natuurbeheer. Samen met collega's, kennisinstituten en klanten doen we onderzoek in dit bos. Dat levert mooie inzichten op!

Ook biedt het gebied de mogelijkheid om de innovatieve technieken en ecologische diensten die Antea Group ontwikkelt te toetsen.