Stageopdracht waterstof binnen de energietransitie

Stageopdracht waterstof binnen de energietransitie

icon Oosterhout
icon Afstuderen / stage lopen

Dit bieden wij

  • Een marktconform salaris, winstuitkering en je ontvangt een dertiende maand

  • Opleidings- en trainingsmogelijkheden

  • Werksfeer die motiveert en inspireert

Waterstof speelt binnen de energietransitie een grote rol, omdat het de drijvende kracht is achter de vergroening van de industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving. Binnen onze industriële opdrachtgevers bevinden zich tal van initiatieven om de productie van waterstof op te starten en te vergroten om in te kunnen spelen op de vraag die gaat ontstaan.

Over Antea Group.

Wij bieden onze opdrachtgevers in de industrie strategische ondersteuning bij het verkrijgen van toestemmingen/vergunningen voor de introductie van nieuwe en duurzame technieken, bij initiatieven die bijdragen aan de bedrijfszekerheid en staan we hen bij in het kunnen voldoen aan milieuwet- en regelgeving. Denk hierbij aan uitbreidingen in het kader van de energietransitie naar het gebruik van biobrandstoffen, de productie van waterstof en het produceren van nieuwe grondstoffen uit niet-verwerkbare afvalstoffen.

Inhoud van de (afstudeer)opdracht.

Er zijn veel initiatieven en verschillende manieren waarop waterstof geproduceerd kan worden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen grijze, blauwe en groene waterstof.

Als drager van waterstof biedt ammoniak onze samenleving volop kansen om de energietransitie te versnellen én rendabel te maken. Op dit moment zijn er, rondom de productie van waterstof, veel initiatieven die zich in een onderzoekfase bevinden, waarvoor subsidies en ook de benodigde (omgevings)vergunningen aangevraagd zullen moeten worden. Belangrijk bij initiatieven is inzicht verkrijgen in de onderlinge vergelijkbaarheid van productiemethoden en de milieu-impact die daarmee samenhangt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van de verschillende emissies naar de lucht en het water, maar ook de energie- en duurzaamheidstudies.  

Ben jij in staat is om vraagstukken/problemen snel te identificeren en onze adviseurs (en klanten) te begeleiden bij het maken van een weloverwogen keuze?

Dan zien je we motivatiebrief en eventueel voorgestelde aanpak graag tegemoet. Mocht je binnen dit thema andere vraagstellingen of onderzoeksvragen willen behandelen dan is dit uiteraard ook bespreekbaar. De opdracht zal uitgevoerd worden binnen de Adviesgroep Vergunningen & Procedures vanuit de vestiging in Oosterhout.

Sollicitatieproces

Alles dat je moet weten over je sollicitatieproces bij Antea Group