Stageopdracht ontwikkelend beheer

Stageopdracht ontwikkelend beheer

icon Oosterhout, Deventer, Maastricht
icon Afstuderen / stage lopen

Dit bieden wij

  • Een marktconform salaris, winstuitkering en je ontvangt een dertiende maand

  • Opleidings- en trainingsmogelijkheden

  • Werksfeer die motiveert en inspireert

Waar traditioneel de bestaande openbare ruimte in stand wordt gehouden (heel, schoon & veilig), wordt tegenwoordig ook verwacht dat maatschappelijke opgaven zoals vergroening, circulariteit, andere mobiliteit, energietransitie worden meegenomen bij het planmatig onderhoud en bij projecten in de openbare ruimte (duurzaam en toekomstbestendig).

Ook de gemeente Venlo staat voor deze opgave, Antea Group ondersteunt de gemeente daarbij. Dit vraagt om een andere manier van werken: doordat met steeds meer partijen en belangen rekening moet worden gehouden heeft dit grote impact op oa data en informatie, werkprocessen, bestuurlijke processen, formatie en competenties. Deze ontwikkeling wordt bestuurlijk omarmt en gesteund door een extra financiële impuls van € 10 miljoen voor 3 jaar. Medio 2022 is dit verandertraject gestart en dit krijgt steeds meer vorm. Uiteraard is het niet vrijblijvend en zijn wij ook verplicht naar het bestuur resultaten terug te koppelen:

  • Wat zijn de ervaringen doordat werkzaamheden integraal worden opgepakt; wat is het financieel rendement?
  • Welke (andere) voordelen worden verder gerealiseerd, wat is het maatschappelijk rendement? Zijn inwoners gelukkiger en meer gaan bewegen, gezondere lucht en minder hittestress, waardestijging van woningen zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.

Afstudeeropdracht/stage

Binnen de businesscase ontwikkelend beheer is wenselijk om antwoord te kunnen geven op genoemde vragen. De gemeente Venlo en Antea Group zijn gezamenlijk op zoek naar een of twee studenten (eventueel aparte opdrachten?) die hierbij kunnen ondersteunen.

  • Het aan de hand van een concrete case, een straat die van gevel tot gevel wordt aangepakt, bepalen van het financieel en maatschappelijk rendement van de nieuwe werkwijze ten opzichte van de traditionele werkwijze. De tevredenheid van inwoners (voor en na realisatie) vormt een belangrijk onderdeel.
  • Het verkrijgen van inzicht van landelijke ervaringen van integraal werken.
  • Onderzoeken en samenvatten van uitgevoerde studies ten aanzien van maatschappelijk rendement.
  • De opgedane kennis vertalen naar de Venlose situatie en (waar mogelijk) dit maatschappelijk rendement uitdrukken in financieel rendement.

De exacte invulling en planning vindt in gezamenlijk overleg plaats. 

Sollicitatieproces

Alles dat je moet weten over je sollicitatieproces bij Antea Group