Deel deze pagina
Delen via:

Stage- en afstudeeropdrachten

Solliciteer direct! Stel je vraag in WhatsApp
Werkgebied: 
Milieu en Bodem
Functie: 
Stagiair-Afstudeerder
Regio: 
Friesland
Groningen
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Locatie: 
Heerenveen
Deventer
Almere
Capelle a/d IJssel
Oosterhout

We hebben in onze organisatie altijd stagiairs en afstudeerders aan het werk. Hieronder vind je een overzicht van opdrachten die wij op dit moment beschikbaar hebben voor stagiairs en afstudeerders. Zit er een opdracht tussen die jij in zou willen en kunnen vullen? Aarzel dan niet en reageer op de solliciteer button onderaan deze pagina en stuur ons je cv en een korte motivatie. Vergeet niet even daarbij te vermelden welke opdracht je zou willen uitvoeren.

Review basis infrastructuur sensorboxen

Op veel plekken waar Antea Group meet is weinig infrastructuur. Stroom en dataverbinding moeten dan zelf worden verzorgt. Aan de andere kant moeten sensoren met allerhande interfaces worden aangesloten. Dat heeft geleid tot grote en complexe systemen. Doel van deze stage is het beeld brengen hoe we de setup simpeler en robuuster maken en aan de andere kant welke sensorinterfaces we nodig hebben en hoe we die effectief implementeren.

Achtergrond: HBO Elektrotechniek
Vestiging Heerenveen of Deventer
Begeleiding: Dirkjan Krijnders

Ultrasoon transducer karakterisatie

Binnen Phoenix een serie experimenten doen aan de ultrasoon transducers die daar ontwikkeld worden, maar dan meer focussen op het meten aan materialen en parameters die direct interessant zijn voor Antea/pijpinspectie.

Achtergrond: HBO/WO Natuurkunde/Elektrotechniek.
Experimenten in Eindhoven of Assen
Begeleiding: Dirkjan Krijnders, Antea Group
Heinrich Wörtche, TU/e

Groundwater level measurement

Go further where Meerten left of + product design Earlier research at the TU/e showed that a cheap US sensor is able to measure water levels in monitoring well under lab conditions. Challenge here is to take does results to more realistic environments and narrow down the requirements. Depending on the student, focus could be on the electronics side to optimize transducer location, computation and/or power usage or on the algorithm that does the measurements. For example now separate transducers are used for sending and receiving, thus there is only one in the optimal location (center of the pipe) at best. Combining these would require a redesign of the sensor board.

Background: HBO/WO (Applied) Physics/Electro Engineering
Supervision: Dirkjan Krijnders, Antea Group
Vestiging: Heerenveen of Deventer

Industrial design SMarbles

Within the Phoenix a small sensor mote is developed capable of measuring within active pipelines and mixing tanks. The first academic prototypes are now ready and Antea Group want to take these a step in the direction of the market. This requires the definition of use-case, function specifications and probably the design of insertion and extraction methods. For the productization of the motes themselves Antea Group partners with Demcon with the goal to have to motes ready in Q1 of 2019. You task would be to gather the use-cases and work out the ones that are not part of the initial collaboration with Demcon, also design of the insertion and extraction could be part of the assignment.

Background: Industrial design
Supervision: Dirkjan Krijnders
Vestiging: Heerenveen of Deventer

Stikstofdepositie

Bij werk in natuurgebieden moet in veel gevallen worden voorkomen dat dit werk extra stikstof deponeert in dat gebied. Hiervoor wordt aan de hand van modellen uitgerekend aan welke eisen het materieel dat wordt ingezet (de belangrijkste stikstof bron) moet voldoen. Dit resulteert vaak in de inzet van duur materieel, waarbij het nut soms zeer twijfelachtig is omdat er veel grotere bronnen in de nabijheid zijn. Bovendien staat de manier hoe wij met stikstof omgaan in Nederland sterk ter discussie als gevolg van een uitspraak van het europees hof (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/europees-hof-vindt-stikstof...)

Onderzoeksvraag:
Kunnen wij via metingen (NOx en NH3) uitvoeren op (veel) verschillende momenten, op verschillende locaties en onder verschillende weersomstandigheden iets zeggen over nut en noodzaak van de huidige wijze van vergunningverlening en bijbehorende compenserende maatregelen? En kunnen wij op basis van deze metingen advies geven hoe hier pragmatischer mee om te gaan?

Verdienmodellen

Technische innovaties spelen een steeds grotere rol binnen Antea Group. VR, Grondradar en sensorpalen zijn allemaal voorbeelden van innovatie. Maar hoe zetten we die innovaties nou optimaal in binnen nieuwe verdienmodellen. We zoeken een afstudeerder die zich daar mee bezig kan houden. Het verzinnen van nieuwe verdienmodellen om onze innovaties te vermarkten. Te denken valt aan business-to-consumer, product/hardware verkoop, abonnement e.d.

Vestiging: Capelle a.d. IJssel

Kwaliteit NEN5725-2017

De nieuwe NEN 5725-2017 is per 1 januari in gebruik. We werken hier steeds meer mee maar het zit nog niet volledig in onze processen opgenomen en wordt daar ook nog niet op beoordeeld. Een afstudeerder zou één en ander kunnen inventariseren en een nieuwe standaard werkopzet/rapport op kunnen stellen met aandachtspunten om op de letten als milieukundige begeleider.

Vestiging: Capelle a.d. IJssel

PFOA Probleem

PFOA is een actueel probleem. Blootstelling aan perfluoroctaanzuur heeft gevolgen voor de gezondheid. In onze projecten komen we grond tegen waar PFOA aanwezig is. De vraag is: waar laten we deze grond en kunnen we het verwerken of reinigen?

Vestiging: Capelle a.d. IJssel

WebGIS

Voor onze werkzaamheden op het gebied van bodemonderzoeken maken wij veel gebruik van WebGIS. Een stagiair of afstudeerder zou kunnen onderzoeken of het updaten van WebGIS bodemkwaliteit sneller en goedkoper kan. Zo ja, hoe kunnen wij dit dan goedkoper doen.

Vestiging: Capelle a.d. IJssel

Hoe integraal is de afdeling bodem?

De maatschappelijke vragen met betrekking tot de bodem worden steeds integraler. Zo is er naast milieuhygiënische aspecten er toenemende aandacht voor fysische en biologische aspecten met het oog op duurzaam gebruik en ontwikkeling van de bodem. Ook wordt het beheer van de bodem steeds meer gebiedsgericht georganiseerd in plaats van locatie/gevalsgericht. Voorgenoemde wordt versterkt door de komende Omgevingswet, waarbij de bodem een integraal onderdeel zal uitmaken van de fysieke leefomgeving en bodembeheer steeds meer integraal en gebiedsgericht wordt afgewogen. Maar hoe integraal is onze afdeling bodem eigenlijk en wat zijn onze mogelijkheden?

Vestiging: Capelle a.d. IJssel

Wat is de toekomst van bodemonderzoek?

Vanuit verschillende maatschappelijke opgaven groeit de aandacht voor andere bodemthema's zoals bodemdaling, bodemenergie, waterberging, grondwaterbescherming of nog breder naar gezondheid en de plastic-soep. De huidige trend is het vervangen van het sectorale beleid naar integraal en multidisciplinair omgevingsbeleid, dit zal ook tot uiting komen onder de komende Omgevingswet. Het is echter nog onduidelijk hoe deze nieuwe bodemthema's kunnen worden waargemaakt en we niet alleen het traditionele bodemonderzoek voortzetten. Wat brengt de toekomst en hoe kunnen wij hier op inspelen?

Vestiging: Capelle a.d. IJssel

Solliciteer direct! Stel je vraag in WhatsApp

Niet de vacature waarnaar je opzoek bent? Misschien zijn deze vacatures ook interessant?